STEM++

Binnen het project STEM++ stond volgende vraag centraal: “Hoe kunnen we STEM op een duurzame wijze implementeren op basisscholen?”

Binnen dit project werden alle stakeholders (leraren, directies, pedagogische begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen,…) betrokken die van ver of dichtbij met STEM-onderwijs te maken hadden, om in dialoog en reflectie voeding te vinden voor hun schooleigen STEM-implementatie.

Om een antwoord te vinden op de centrale onderzoeksvraag binnen dit project, organiseerden we in totaal 6 inspiratiesessies, 3 groeisessies, focusgroepen en 1 uitwisselsessie. Tijdens de inspiratiesessies lag de focus telkens op een getuigenis van een basisschool die expliciet met STEM integratie aan slag is gegaan. De groeisessies waren co-creatiesessies waarbinnen met de inspiratieverhalen actief aan de slag werd gegaan met als doel het detecteren van kritische succesfactoren om in een schoolteam aan de slag te gaan. Focusgroepen op basisscholen dienden als reflectie op de implementatie. Tot slot werd een uitwisselsessie georganiseerd waarbij geleerd werd van ervaringen uit analoge projecten (o.a. Co-Profs in STEM van AP hogeschool). De verslagen van alle sessies vindt u hieronder.

Tijdens deze sessies, waarin inspiratie vanuit het werkveld en co-creatie met stakeholders centraal stond, werden heel wat inzichten opgedaan wat resulteerde in een draaiboek met handvatten voor schoolteams om STEM duurzaam te implementeren.

Indien u als schoolteam aan de slag wil met stem KAN u dat laten weten VIA DEZE LINK. het draaiboek wordt u dan bezorgd.

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen opnieuw uitwisselsessies worden georganiseerd vanuit het Lerend Netwerk STEMBASIS. Het programma en de data zal u binnenkort hier kunnen terugvinden.

Hieronder kunnen jullie het programma terugvinden, met de verslagen van de voorbije sessies. 

 

COP 01
Inspiratiesessie 1
13u00-16u30 Donderdag
09 november 2017
Vrije basisschool
De Vliegenier
Opperweg 8
9890 Gavere-Semmerzake
Verslag inspiratiesessie01- klik hier
COP 02
Inspiratiesessie 2
09u00-12u30 Woensdag
22 november 2017
Het talent Antwerpen
Juul Grietensstraat 8
2140 Borgerhout
Verslag inspiratiesessie02 – klik hier
COP 03
Inspiratiesessie 3
13u00-16u30 Dinsdag
23 Januari 2018
VLS Berkenbos
Pastoor Paquaylaan 23
3550 Heusden Zolder
 Verslag_Inspiratiesessie03- klik hier
COP 04
Inspiratiesessie 4
09u00-12u30 Woensdag
7 maart 2018
VBS Heilige Familie
Helmetsesteenweg 2161030 Schaarbeek
 Verslag inspiratiesessie04 – klik hier
COP 05
Inspiratiesessie 5
13u00-16u30 Donderdag
19 April 2018
GO! “ De Luchtballon “Sliksteenvest 1
3300 Tienen
Verslag inspiratiesessie05- klik hier
COP 06
Inspiratiesessie 6
09u00-12u30 Vrijdag
18 Mei 2018
VBS Sint-Lodewijk
Pladijsstraat 296
8540 Deerlijk
Verslaginspiratiesessie6-klik hier
COP 07
Groeisessie 1
09u00-12u30 Donderdag
31 mei 2018
Brusselsepoortstraat 93
9000 Gent
Lokaal: A1.04
COP 08
Groeisessie 2
09u30-12u30 Maandag
22 oktober 2018
Brusselsepoortstraat 93
9000 Gent
Lokaal: BPS A1.02
COP 09
Groeisessie 3
09u30-12u30 Maandag
15 oktober 2018
Gebouw Hermes
Vergaderzaal 5303.1
Stormstraat 2
1000 Brussel
COP 10-11-12
Focusgroepen
09u00-12u30 November 2018 Individuele sessie
COP 13
Uitwisselsessie
13u30 – 16u30 woensdag 19 december 2018 1000 Brussel Verslag uitwisselsessie