Archief STEM+

Het expertiscentrum Onderwijsinnovatie van de VIVES hogeschool en het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest van de Arteveldehogeschool coördineren samen het project STEM+ in opdracht van het departement Onderwijs. Het project loopt tot augustus 2017 en heeft als doel om de mogelijkheden van STEM-onderwijs als hefboom voor schoolontwikkeling in het kader van gelijke kansen te verkennen, en dit aan de hand van het vormgeven en begeleiden van een lerend netwerk (CoP – Community of Practice).

Vlaanderen en het Vlaamse onderwijs staan voor verschillende uitdagingen. Enerzijds is er de uitdaging om kinderen en jongeren te motiveren voor STEM. In het bijzonder is hieromtrent aandacht nodig bij kinderen/jongeren uit het gelijke kansen beleid. In het huidige STEM-aanbod komen ze amper aan bod en de vraag rijst hoe hun participatie kan verhoogd worden. Anderzijds is er het gegeven dat ons Vlaams onderwijs vrij talig is, zelfs in meer STEM-gerichte leergebieden. Hierdoor zien we vaak de sterktes van taalarmere kinderen en jongeren niet. Toch zijn er al heel wat initiatieven, zoals projecten rond meervoudige geletterdheid, brede school, … , onze scholen worden immers ook steeds diverser.  Vaak ligt de focus echter op het bijspijkeren voor vakken zoals wiskunde en taal en wordt veeleer vertrokken vanuit de idee van een achterstand in plaats van te vertrekken vanuit mogelijke, uiteenlopende sterktes, interesses, talenten, … van de kinderen en jongeren. STEM-gerichte methodieken kunnen een belangrijke rol spelen om het potentieel aan te boren van alle leerlingen, dus ook kansengroepen. STEM-onderwijs dat telkens vertrekt vanuit de concrete realiteit, kan er immers ook voor zorgen dat kinderen en jongeren sneller tot bijvoorbeeld taalontwikkeling komen. Op deze manier vormt STEM niet alleen een doel op zich, maar kan het ook een hefboom zijn voor schoolontwikkeling in het kader van het gelijke kansen beleid.

Binnen dit project staat een lerend netwerk rond STEM en gelijke kansen centraal. Op die manier willen we dialoog/discussie faciliteren tussen alle stakeholders die betrokken zijn bij STEM en/of de begeleiding van kinderen uit het gelijke kansen beleid. Tijdens elke bijeenkomst (10 in totaal) zal er gefocust worden op een welbepaald thema, bijvoorbeeld STEM en taalontwikkeling, STEM in huiswerkbegeleiding, … Aan de hand van cases uit de praktijk en theoretische inzichten zal van en met elkaar geleerd worden en zullen er efficiënte methodieken en good practices afgebakend worden.


Overzicht bijeenkomsten

 

1 Woensdag 13/04/2016 13u-17u CoP 01
Kick-off
Bepalen leeragenda
locatie:
Beernegemstraat 10 8700 Tielt
2 Dinsdag 10/05/2016 09u-12u CoP 02 Wero en taal
locatie:
Joseph Gérardstraat 18
9040 Sint-Amandsberg
3 Dinsdag 07/06/2016 13u-16u CoP 03 STEM en het lerend netwerk in kaart
Locatie:
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
(lokaal C201)
4 Maandag 03/10/2016  09u-12u30 CoP 04 Samen met kinderen evalueren
Locatie
Brusselsepoortstraat 93
9000 Gent
(lokaal A01.01)
5 Donderdag 17/11/2016  09u-12u30 CoP 05 Talenten van kinderen en ouders
Locatie
Brusselsepoortstraat 93
9000 Gent
(lokaal A1.02)
6 Vrijdag 16/12/2016  09u-12u30 CoP 06 Buitengewoon en UDL vanuit M-decreet
Locatie:
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
(lokaal D.029)
7 Donderdag 26/01/2017  09u-12u30 CoP 07 Leercontexten
locatie:
Joseph Gérardstraat 18
9040 Sint-Amandsberg
(lokaal A2.08)
8 Donderdag 16/03/2017  09u-12u30 CoP 08 Ervaringen buiten de school(m)uren.
Locatie:
Locatie:
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
9 Donderdag 20/04/2017  09u-12u30 CoP 09 De buitenomgeving
Locatie:
De STEMpel,
K. Ledeganckstraat 1, 8000 Brugge
10 Dinsdag 16/05/2017  09u-12u30 CoP 10 (slotevent) Slotevent
locatie:
Joseph Gérardstraat 18
9040 Sint-Amandsberg
(lokaal A1.03)