Lerende gemeenschap STEM++

De hoofddoelstelling is om een lerend netwerk uit te bouwen rond “STEM en schoolontwikkeling”.  Hierbinnen zal er specifiek gefocust worden op directies en leraren die op hun basisschool de opdracht hebben om STEM te implementeren. Centraal staat dus de vraag: “Hoe kunnen we STEM op een duurzame wijze implementeren op basisscholen?”

Het project STEM++  wil inzetten op de kwaliteiten van basisscholen om doordachte structuren uit te bouwen voor onderwijsinnovatie met betrekking tot STEM. Binnen dit project worden alle stakeholders (leraren, directies, pedagogische begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen,…) betrokken die van ver of dichtbij met STEM-onderwijs te maken hebben, om in dialoog en reflectie voeding te vinden voor hun schooleigen STEM-implementatie.

We willen alle Vlaamse basisscholen, pedagogisch begeleiders en lerarenopleiders de kans geven om aan de leergemeenschap deel te nemen en daarom kiezen we voor een geografische spreiding van de sessies over verschillende locaties in Vlaanderen.

Er zijn in totaal 6 inspiratiesessies, 6 groeisessies en 1 uitwisselsessie. De focus ligt in de inspiratiesessies op een getuigenis van een basisschool, in de groeisessies komt het accent te liggen om het detecteren van kritische succesfactoren om in een schoolteam aan de slag te gaan en daarnaast de reflectie op de implementatie naar voor komt. Tot slot zal er in de uitwisselsessie een leermoment mogelijk gemaakt worden om te leren van de ervaringen.

Deelnemen is steeds gratis en staat vrij voor geïnteresseerden. Je kan ook voor één sessie langskomen. Intekenen voor de lerende gemeenschap kan via deze link.

Hieronder kunnen jullie het programma terugvinden, met de verslagen van de voorbije sessies. 

 

COP 01
Inspiratiesessie 1
13u00-16u30 Donderdag
09 november 2017
Vrije basisschool
De Vliegenier
Opperweg 8
9890 Gavere-Semmerzake
Verslag inspiratiesessie01- klik hier
COP 02
Inspiratiesessie 2
09u00-12u30 Woensdag
22 november 2017
Het talent Antwerpen
Juul Grietensstraat 8
2140 Borgerhout
Verslag inspiratiesessie02 – klik hier
COP 03
Inspiratiesessie 3
13u00-16u30 Dinsdag
23 Januari 2018
VLS Berkenbos
Pastoor Paquaylaan 23
3550 Heusden Zolder
 Verslag_Inspiratiesessie03- klik hier
COP 04
Inspiratiesessie 4
09u00-12u30 Woensdag
7 maart 2018
VBS Heilige Familie
Helmetsesteenweg 2161030 Schaarbeek
 Verslag inspiratiesessie04 – klik hier
COP 05
Inspiratiesessie 5
13u00-16u30 Donderdag
19 April 2018
GO! “ De Luchtballon “Sliksteenvest 1
3300 Tienen
Verslag inspiratiesessie05- klik hier
COP 06
Inspiratiesessie 6
09u00-12u30 Vrijdag
18 Mei 2018
VBS Sint-Lodewijk
Pladijsstraat 296
8540 Deerlijk
Verslaginspiratiesessie6-klik hier
COP 07
Groeisessie 1
09u00-12u30 Donderdag
31 mei 2018
Brusselsepoortstraat 93
9000 Gent
Lokaal: A1.04
locatie
COP 08
Groeisessie 2
09u30-12u30 Maandag
22 oktober 2018
Brusselsepoortstraat 93
9000 Gent
Lokaal: BPS A1.02
locatie

Inschrijven

COP 09
Groeisessie 3
09u30-12u30 Maandag
15 oktober 2018
Gebouw Hermes
Vergaderzaal 5303.1
Stormstraat 2
1000 Brussel
Inschrijven
COP 10-11-12
Focusgroepen
09u00-12u30 November 2018 Individuele sessie Intekenen via e-mail naar kirsten.devlieger@arteveldehs.be
COP 13
Uitwisselsessie
13u30 – 16u30 woensdag 19 december 2018 1000 Brussel  

 

Advertenties