Lerend netwerk STEMBASIS

Tijdens het schooljaar 2019-2020 worden opnieuw uitwisselsessies georganiseerd vanuit het Lerend Netwerk STEMBASIS. Het programma en de data kunt u hier terugvinden.

De sessies van het lerend netwerk zijn bedoeld voor leraren, docenten, directies kleuter- en lager onderwijs, en alle andere geïnteresseerden in het vormgeven van STEM in de basisschool.

Vrijblijvend aanmelden voor één van de sessie kan via volgende formulier: klik hier

Ma. 23/09
Gent  en Hasselt
(9u-12u)

Regionale sessie – STEM in de klaspraktijk

– Inspirerende getuigenissen door leraren kleuter- en lager onderwijs
– Uitwisseling over de STEM-klaspraktijk vanuit (eigen) vragen, noden, inspiratie, …

Gent: Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (Voetweg 66, Gent) – 10de verdieping 
Verslag STEMbasisNET – Sessie 1WEST


Hasselt: UC Leuven-Limburg, Campus Oude Luikerbaan (Oude Luikerbaan 79, Hasselt) – lokaal Kariboe
Verslag volgt

Vr. 18/10
Brussel
(9u-12u)

Nieuws vanuit onderzoek – STEM in de klaspraktijk

– In het project STEM-computer (Vives) werden activiteiten ontwikkeld om de computationele vaardigheden van kinderen te stimuleren vanuit authentieke probleemstellingen.
STEM3D (Odisee) is een methodiek om in de STEM-klas het argumenteren, twijfelen, vragen stellen, onderzoeken en ontwerpen van leerlingen te stimuleren door in te zetten op Denken, Doen en Dialoog.

Brussel: Odisee, Campus Brussel, T’Serclaes-gebouw (Warmoesberg 26, Brussel) – lokaal B02-17 
verslag STEMbasisNET_ Sessie2CENTRAAL

Ma. 9/12
Kortrijk en Leuven
(9u-12u)

Regionale sessie – STEM op schoolniveau

Tijdens deze activiteit zetten we u aan het denken over het eigen STEM-beleid. We reiken handvaten aan om in de eigen school te werken aan een duurzaam STEM-verhaal. Via een praktijkvoorbeeld inspireren we u om zelf aan de slag te gaan.

Uitwisseling over de STEM-klaspraktijk vanuit (eigen) vragen, noden, inspiratie, …

-Inspirerende getuigenissen door stakeholders uit het  kleuter- en lager onderwijs
     Bijvoorbeeld: 
     1/ Kortrijk: het project ‘S@P’: Lut Coorevits van De Wegwijzer, Desselgem schetst hoe STEM            een plek krijgt op de school via het project ‘school@platteland’                     (www.schoolatplatteland.be)
     2/Kortrijk:  Marijke Vandersteen van De speurneus in Gent, zoomt in op hoe ze vanuit haar 
         eigen klaspraktijk STEM laat doorsijpelen in het schoolverhaal. 

Volgende centrale vragen komen aan bod: 
– Hoe maak je een team warm voor STEM?
– Hoe werk je aan STEM-leerlijnen op school?
– En hoe zorg je voor een duurzame STEM-implementatie?

Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES ,  Campus Kortrijk lerarenopleiding , Doorniksesteenweg 145 Kortrijk- lokaal STEMlokaal 1.14
verslag STEMbasisNET – Sessie3WEST

Leuven: UCLL campus Hertogstraat, Hertogstraat 178,  Heverlee – Lokaal: F104-105
Meer info over bereikbaarheid van Campus Hertogstraat: https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/campussen/campus-hertogstraat

Verslag volgt

Do. 20/02
Brussel
(9u-12u)

Nieuws vanuit onderzoek – STEM in een breder kader

In deze sessie zoomen we in op twee onderzoeksprojecten die vertrekken vanuit een open blik op duurzaamheid in zijn breedheid. 

  • In het project VALIES gaat men aan de slag met scholen om een visie op te bouwen rond EDO Eef Thoen, Arteveldehogeschool,  komt het project toelichten en zoomt in op de achterliggende visie. meer informatie:  www.edo-valies.be 
  • In het project ECOZOO zoomt met in op het aan de slag gaan met EDO vanuit een breed prespectief. 

Brussel: Odisee, Campus Brussel, T’Serclaes-gebouw (Warmoesberg 26, Brussel) – lokaal B0-02

Ma. 23/03
Gent en Diest
(9u-12u)

Regionale sessie – STEM duurzaam implementeren

In deze sessie zoomen we in op het aan de slag gaan als team om implementatie op langere termijn te realiseren. 

Gent

1. Voorstelling PWO-project ‘Team-Kracht’ (Sofie Michiels, Bart De Lathouwer, Giselinde Bracke – Arteveldehogeschool)

Inzoomen op een ondersteuningsinstrument om als school uit te groeien tot een professionele leergemeenschap. 
Meer info: klik hier 

2. Voorstelling praktijkverhalen over STEM-implementatie op schoolniveau. 

Gent: Arteveldehogeschool ,  Campus Sint-Amandsberg , Joseph Gérardstraat 18, 9040 Sint-Amandsberg – lokaal A.1.03

Diest: 

Woe. 06/05
Brussel
(9u-12u)
Studiedag STEMbasisnet